×

radios

Descobreix la història i la diversitat de les ràdios comunitàries de la ciutat de Barcelona navegant pel mapa. Ràdios lliures de referència, emissores emergents, o estacions d’emissió efímeres, aquestes ràdios i nodes d’streaming independents donen veu a les diferents escenes i comunitats culturals de la ciutat.
Clica en cada punt per saber quin tipus de ràdio es tracta (ràdio pública, de barri, pirata, lliure…) el lloc des d’on emet, quant temps porta en actiu i la llicència dels seus continguts; a més de l’accés al seu lloc web. Cada una d’aquestes ràdios representa un node de la xarxa.