×

comunitat

 

Què és una ràdio comunitària

Les ràdios comunitàries tenen una extensa tradició arreu del món i en algunes zones concretes són una realitat tangible i amb molt bon estat de salut, com al nord, centre i sud del continent americà. En aquest ecosistema una ràdio comunitària fa referència a un mitjà de comunicació radiofònic articulat per les comunitats natives del territori. Els protocols d’operació de les ràdios comunitàries es basen en la cooperació entre els participants, així com en la defensa del dret a la comunicació pròpia de cada cultura.

Sota aquesta influència i dins del marc de xarxes comunitàries de telecomunicacions com guifi.net, la XRCB entén que la xarxa estarà formada per projectes radiofònics de diversa composició social, política i econòmica que estiguin interessades a compartir els seus actius (coneixements, continguts, difusió, etc.) amb els altres membres de la xarxa. D’aquesta forma, cada projecte membre farà més robusta la seva estructura i el mateix temps rebrà el suport de tota la xarxa.

La XRCB entén que el concepte de comunitat física (territori) s’expandeix avui dia, a la comunitat virtual (internet) i opera allà on hi hagi connectivitat i el desig de fer ràdio.

En un moment en què els mitjans de comunicació acaben en poques mans, les ràdios comunitàries suposen un reforç extra per recolzar els projectes rellevants a escala social, però insignificants per la gran maquinària capitalista. La prioritat és conservar el nombre més gran de veus possibles. No es tracta de contraposar projectes petits, sinó de sumar-los i guanyar espais de divulgació de continguts propis.

La XRCB està desenvolupant eines basades en software lliure que posarà a disposició dels integrants de la xarxa, amb la idea d’operar d’una forma cooperativa pel que fa a continguts, però també d’infraestructures, com el cas de guifi.net.

Per tant, des de la XRCB, considerem que una ràdio comunitària és aquella que vulgui posar en comú la seva forma d’operar, compartint recursos amb els altres membres de la xarxa. La idea final és assumir els avantatges i obligacions de formar part d’un projecte comunitàri.

Què obtinc formant part de la XRCB?

1- Programari lliure produït i documentat per la XRCB:
– Una cartografia de les ràdios.
– Un perfil d’usuari amb infraestructura bàsica per a una emissora de ràdio.
– Un arxiu per a emmagatzemar podcasts.
– Un calendari de programació amb reproductor incorporat.

2- Open hardware streamer: un dispositiu específic per facilitar el streaming sense ús d’ordinador.

3.- Infraestructures en xarxa:
– Emmagatzematge per a arxius d’àudio “Núvol XRCB”.
– Pertànyer al mapatge i potenciar la visibiitat de les emissores de ràdio.
– Formar part d’un front comú per resoldre problemes tècnics o legals
– Formar part d’activitats radiofòniques en comunitat.

Què puc aportar a la XRCB?

1.-  Les ràdios que compten amb un estudi poden oferir hores d’ús per a projectes que ho precisin.
2.- Tallers i formació.
3.- Locució de jingles i anuncis
4.- Divulgació d’altres programes mitjançant xarxes socials i llistes de correu.
5.- Millorar la documentació del projecte per facilitar la seva replicabilitat.
6.- Proposar i/o desenvolupar millores tècniques per al disseny de la plataforma.